Viên Quản trị
Posted in Dịch vụ

Danh mục kỹ thuật chuyên môn của Bệnh viện được Bộ Y tế cấp phép

Danh mục kỹ thuật chuyên môn của Bệnh viện được Bộ Y tế cấp phép: DANH MỤC KỸ THUẬT NĂM 2014 DANH MỤC KỸ THUẬT NĂM 2016 DANH MỤC KỸ THUẬT NĂM 2018 DANH MỤC KỸ THUẬT NĂM 2020          

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TẠI BỆNH VIỆN LANQ
Viên Quản trị
Posted in Dịch vụ, Slider

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TẠI BỆNH VIỆN LANQ

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH  TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN LANQ (Theo các quyết định QĐ3403/QĐ-BYT ngày 03/09/2014; QĐ7078/QĐ-BYT ngày 29/07/2016; QĐ7473/QĐ-BYT ngày 17/12/2018; QĐ445/QĐ-BYT ngày 18/02/2020; QĐ4217/QĐ-BYT ngày 06/10/2020. Áp giá Thông Tư 13/2019/TT-BYT Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ngày 20/08/2019; […]

NỘI TRÚ
bvlanq
Posted in Dịch vụ, Slider

NỘI TRÚ

NỘI TRÚ Bệnh viện Y học cổ truyền LanQ nhận điều trị tất cả những bệnh nhân có chỉ định và nhu cầu điều trị nội trú.  Bệnh nhân có yêu cầu chúng tôi sẽ mời những giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ giỏi,  là những chuyên gia hàng đầu tham gia điều trị. Trong […]