Viên Quản trị
Posted in Dịch vụ

Danh mục kỹ thuật chuyên môn của Bệnh viện được Bộ Y tế cấp phép

Danh mục kỹ thuật chuyên môn của Bệnh viện được Bộ Y tế cấp phép: DANH MỤC KỸ THUẬT NĂM 2014 DANH MỤC KỸ THUẬT NĂM 2016 DANH MỤC KỸ THUẬT NĂM 2018 DANH MỤC KỸ THUẬT NĂM 2020          

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TẠI BỆNH VIỆN LANQ
Viên Quản trị
Posted in Dịch vụ, Slider

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TẠI BỆNH VIỆN LANQ

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TẠI BỆNH VIỆN LANQ Phê duyệt danh mục kỹ thuật Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền LanQ theo quyết định 3403/QĐ-BYT ngày 03/09/2014, quyết định 4078/QĐ-BYT ngày 29/07/2016, quyết định 7473/QĐ-BYT ngày 17/12/2018. Áp giá theo Thông tư 13/2019/TT-BYT, hiệu lực thi hành từ 20/08/2019 STT MÃ TƯƠNG ĐƯƠNG […]

NỘI TRÚ
bvlanq
Posted in Dịch vụ, Slider

NỘI TRÚ

NỘI TRÚ Bệnh viện Y học cổ truyền LanQ nhận điều trị tất cả những bệnh nhân có chỉ định và nhu cầu điều trị nội trú.  Bệnh nhân có yêu cầu chúng tôi sẽ mời những giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ giỏi,  là những chuyên gia hàng đầu tham gia điều trị. Trong […]