BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TẠI BỆNH VIỆN LANQ
Viên Quản trị
Posted in Dịch vụ, Slider

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TẠI BỆNH VIỆN LANQ

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TẠI BỆNH VIỆN LANQ Phê duyệt danh mục kỹ thuật Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền LanQ theo quyết định 3403/QĐ-BYT ngày 03/09/2014, quyết định 4078/QĐ-BYT ngày 29/07/2016, quyết định 7473/QĐ-BYT ngày 17/12/2018. Áp giá theo Thông tư 13/2019/TT-BYT, hiệu lực thi hành từ 20/08/2019 STT MÃ TƯƠNG ĐƯƠNG […]

Ăn uống tùy tiện dễ bị tiểu đường
Viên Quản trị
Posted in Slider, Sống khỏe, Tin tức

Ăn uống tùy tiện dễ bị tiểu đường

Bệnh tiểu đường phát triển toàn cầu nhưng hiện nay gia tăng mạnh tại các nước đang phát triển như Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam… Nghiên cứu của Hiệp hội Tiểu đường quốc tế cho thấy chỉ trong 20 năm qua, tổng số người mắc bệnh tiểu đường trên thế giới tăng từ 30 […]